wysyłka telegramu

Kontakt

MJP Investments Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa
REGON: 361313624, NIP: 5213694466, KRS : 0000552256
Kapitał zakładowy : 5.000 zł