wysyłka telegramu

Cennik

Cena telegramu liczona jest od każdego słowa i wynosi 0,90 Euro za słowo z uwzględnieniem imienia i nazwiska adresata, adresu oraz treści wiadomości.

Słowa 11- 20-literowe liczone są jako dwa słowa, słowa liczące 21-30 liter jako trzy słowa.

Dane nadawcy nie są automatycznie umieszczane w telegramie. Jeśli chcą je Państwo zamieścić, należy wpisać je jako część treści telegramu.

Przy obliczaniu ceny telegramu bierzemy pod uwagę średni kurs euro wg NBP z ostatniego poniedziałku. Zmiana kursu dokonywana jest w naszym systemie w każdy wtorek.