Nadawanie telegramu

 • Krok1

  Wpisz adresata telegramu i treść wiadomości.

 • Krok 2

  Podaj adres e-mail i ewentualnie nr telefonu. Uwagi do operatora (np. żądanie wystawienia faktury, prośba o potwierdzenie doręczenia itd. – są wysyłane do nas, ale nie do adresata)

 • Krok 3

  Obliczenie liczby słów (wraz z adresem) Wyliczenie ceny w PLN wg stawki za słowo. Długie słowa są dzielone.

 • Krok 4

  Połączenie z system www.payu.pl.

 • Krok 5

  Przekazanie do nadawcy komunikatu o zapłacie - wg wymagań operatora systemu płatności.pl