wysyłka telegramu

Wysyłaj telegramy

szybko i wygodnie na cały świat

wysyłanie telegramu przez internet

Popularna droga korespondencji

Telegram jest tradycyjną, ale wciąż bardzo popularna drogą korespondencji. Telegram jest najlepszym sposobem przesłania:

  • gratulacji
  • życzeń z okazji urodzin, ślubu, jubileuszu
  • kondolencji
telegram - wyraź szacunek

Wyraź swój szacunek

Do rodziny czy dobrego znajomego można zatelefonować, wysłać list lub nawet e-mail. Ale nie do każdego wypada. Jedynie telegram jest tą bardzo tradycyjną formą przekazu, która wyraża specjalny rodzaj szacunku nadawcy do odbiorcy. Jak dotychczas nie udało się go niczym zastąpić.

wysyłanie telegramu

Szybka oficjalna komunikacja

Telegram jest też niezastąpiony gdy trzeba wysłać pilne pismo urzędowe, szczególnie za granicę. Choć nie jest odręcznie podpisany, jest honorowany przez sądy i urzędy w większości krajów świata.

telegramy.pl

Światowy zasięg

Z telegramów, pomimo ich wysokiej ceny, chętnie korzystają instytucje, urzędy, administracja państwowa, a także osoby prywatne.

Zazwyczaj przyjmujemy i wysyłamy telegramy zagraniczne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysłać telegram do odbiorcy w Polsce.