wysyłka telegramu

Wniosek o wizę

szybko i wygodnie na cały świat

Przy rozpatrywaniu wniosku o wizę bardzo pomocny może się okazać telegram. Samego wniosku o wizę co do zasady nie da się złożyć za pomocą telegramu, ale tą drogą można przesłać zaproszenie, czy jakieś inne oświadczenie konieczne aby wniosek o wizę został pozytywnie rozpatrzony.

Wniosek o wizę czyli oświadczenie przesłane w formie telegramu jest na oficjalnym papierze formowym i ma wszelkie cechy dokumentu.